19 | 06 | 2018
Nákupný košík
Košík je prázdny
Kategórie obchodu
SPRÁVY na Váš e-mail
Prihláste sa na odber správ do Vašej emailovej schránky
Vyhľadávanie
Prihlásenie
Platobné systémy
SOFORT - jednoduchá platba s Vaším internet bankingom
Platobné systémy
Kto je on-line

Práve tu je 28 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Každý akumulátor má konečný počet nabíjacích cyklov. Nabíjanie akumulátora napríklad z 90% na 100% je jeden nabíjací cyklus, ktorý sa „odpočíta“ z celkového počtu možných nabití (300 až 500). Takže, podľa možností, nabíjajme iba čo najviac vybitý akumulátor.
Každý akumulátor má konečný počet nabíjacích cyklov. Potom začne výrazne strácať svoje akumulačné schopnosti. Ak nepoužívate bezdrôtové pripojenie k internetu, alebo k sieti vypnite v notebooku bezdrôtovú konektivitu a tým predĺžite životnosť Vášho akumulátora. To isté platí pre príslušenstvo Bluetooth.
Iný spôsob ako predĺžiť životnosť akumulátora je zníženie jasu monitora. Treba tiež myslieť na to, že pri prehrávaní DVD filmu sa spotrebuje viac energie než pri písaní textu.
Ak používate často počítač s plne nabitým akumulátorom pripojeným k sieti je lepšie akumulátor vybrať. Udržiavanie celkom nabitého akumulátora pri vysokej teplote, ktorá vzniká pri prevádzke prenosného počítača výrazne znižuje životnosť akumulátora. Pravidelným vybitím akumulátora tiež dosiahnete predĺženie jeho životnosti.
Pri optimálnych podmienkach vydržia akumulátory v prenosných počítačoch 24 až 36 mesiacov, pri menej optimálnych podmienkach sa môže životnosť skrátiť na 12 až 18 mesiacov.
Pre optimálnu činnosť akumulátora ho úplne vybite raz do mesiaca. Pre pripomenutie pomáha nastaviť si túto udalosť v elektronickom kalendári, aby sa na to nezabudlo.
Ak výdrž akumulátora klesne pod 1 hodinu vyskúšajte procedúru vybitia a nabitia zopakovať niekoľko dní za sebou.
Pri vybíjaní nechajte Váš prenosný počítač spustený bez napájania zo siete a bez bežiacej aplikácie (v BIOSE) a potom ho opätovne nabite do maxima. Ak toto nepomôže je potrebné akumulátor vymeniť.

OBSAH

Všeobecne

AC Adaptéry    
Nami dodávané AC adaptéry majú vyšší mAh rating ako originál zakúpený spolu s Vaším notebookom, tento fakt však nijako neovplivní Váš notebook. Avšak je veľmi dôležité, aby napätie nového adaptéra bolo rovnaké ako napätie Vášho počítača a preto sa o tom pred použitím prosím ubezpečte.

Starostlivosť o počítač.
Váš počítač Vám bude dlho poskytovať požadované služby pokiaž sa o neho budete pravidelne starať.
Táto sekcia Vám vysvetlí ako sa máte starať o notebook.
Prečítajte si najdôležitejšie pokyny na začiatku každého Návodu na použitie.

Fakty o batérii    
Batérie do notebooku sa okrem rôznych tvarov a veľkostí tiež rozlišují podľa chemického zloženia. Chemické zloženie batérie vypovedá o zložení vnútrajšku batérie. Najbežnejšie chemické zloženie používané v bateriach pre notebooky sú:

NiCd (Nickel Cadmium) - Toto je nejstaršia a v súčastnosti najmenej používaná technológia. NiCd batérie sú náchylné k tzv. 'strate pamäti' (Memory Effect) a sú ťažšie než novšie technológie. NiCd má tiež komplikované chemické zloženie, pretože obsahuje ťažké kovy, ktoré nemôžu byť uskladnené na skládkach.

NiMH (Nickel Metal Hydride) - Tieto batérie sú menej náchylné k tzv. 'Strate Pamäti' (Memory Effect) a majú omnoho lepší pomer výkonu k hmotnosti než NiCd. Tieto sú běžne používané.

Li-ion (Lithiovy Ion) - Tento sa stáva dominantnou technológiou, za čo môžeme ďakovať pomeru jeho výkonu k hmotnosti. Tieto fakty sa stávajú viac dôležitými, pretože mobilné prístroje sú stále menšie a ľahšie, hmotnosť batérie sa stáva podstatnou. Ďaľšie plus pre Li-ion je, že vôbec nepodlieha tzv.'Strate Pamäti' (Memory Effect). Tieto batérie majú tendenciu rýchlejšie sa vybiť pri konci ich životnosti. V tomto prípade je potrebné batériu vymeniť.

Tiehle tri technológie sa rôzne nabíjajú a preto by nemali nahradiť jedna druhou, len v prípade, že je zariadenie prispôsobené na rôzne chemické zloženie. Príručka zákazníka informuje, ktoré batérie sú vhodné.


 

 

 

 


Všeobecné pokyny na používanie notebooku.
- nevystavujte notebook priamemu slnečnému svetlu. Neumiestňujte ho v blízkosti rôznych tepelných zdrojov (krb, radiátor a pod.)
- nevystavujte ho nižším teplotám ako 0oC
- nevystavujte ho vyšším teplotám ako 50oC
- nevystavujte ho magnetickým poliam
- nevystavujte ho dažďu alebo vlhkosti
- nevylievajte vodu na notebook
- neumiestňujte ho do blízkosti silných vybrácií (spôsobených napr. vŕtaním, alebo pravidelnými údermi do podložky pod notebook)
- neumiestňujte ho do prašného prostredia
- nedávajte na povrch notebooku nebezpečné alebo ťažké predmety
- neodkladajte notebook na nerovné a nestabilné predmety.


Batéria do notebooku.
Tu je niekoľko pokynov k starostlivosti o Vašu batériu.
- používajte iba batérie toho istého typu k výmene.
Pred výmenou vždy vypnite počítač
- nehrajte sa s batérou(neupravujte ju).
Vymenenú batériu skladujte mimo dosahu detí
- nefunkčnú batériu likvidujte podža stanovených predpisov a nariadení. Nepoškodzujte životné prostredie.
Ak je to možné nechajte si ju zrepasovať.


Zapnutie notebooku.
Ak ste si prečítali pokyny až sem ste pripravený na zapnutie Vášho notebooku. Vložte batériu podža pokynov Návodu na používanie. Pripojte jeden konektor adaptéra do notebooku. Druhý zasuňte do zásuvky verejnej siete(230V). Stlačte tlačítko pre zapnutie/vypnutie notebooku. Prevedie sa rutinný test napájania a zavedie sa operačný systém počítača.


Riadenie napájania.
Riadiaci napájací systém automaticky rozhoduje o optimálnom nastavení spotreby Vášej zobrazovacej jednotky. Batériový pack umožňuje dlhšie používanie notebooku medzi nabíjaniami.


Charakteristiky batériového packu.
Batériový pack sa vyznačuje nasledovnými charakteristikami:
- používa štandardné typy (podža prúdu a technologického zloženia) packov. Lithium - Iontové(Li-Ion), Nickel Metal - Hydridové(NiMH). Oba typy sú bez tzv. pamäťového efektu a majú dlhšiu životnosť ako NiCd batériové packy.
- obsahuje varovanie pred vybitím baterie. Keď úroveň množstva energie začína klesať pod nastavenú úroveň notebook začína vydávať hlasité pípanie a stavový indikátor začne blikať v pravidelných intervaloch. Tento stav oznamuje užívateľovi notebooku, že energia v batérii je kriticky nízka a dá sa odstrániť výmenou batériového packu, alebo znovunabitím. Pri práci s notebookom môžeme hocikedy použiť adaptér. Na batériu používame notebook len na cestách, alebo v prípade výpadku verejnej siete. Batériu však pred používanim vždy úplne nabite. Štandard pre definovanie životnosti batérie neexistuje.
Životnosť batérie v notebooku ovplyvňuje niekožko faktorov.
Najznámejšie sú:
- nastavenie a používanie riadiaceho/šetriaceho módu napajania notebooku (power saving/management systems)
- taktovacia frekvencia procesora
- kapacita pevného disku
- veľkost a svietivosť zobrazovacej jednotky
- hmotnosť batérie.
Ak notebook nebudete používať viac ako dva týždne vyberte bateriový pack z notebooku. Ak notebok necháme v pohotovostnom režime(standby mode) energia sa v úplne nabitej batérii za 10 hodín rapídne zniži a môže prísť až k jej vybitiu. K vybitu batérie(vybratej z notebooku) taktiež dochádza samovybíjaním asi za jeden mesiac. Preto pred opätovným použitím noteboku po dlhšom čase vložte batériu do notebooku a nechajte ju úplne nabiť. Nevystavujte batériu pri skladovani teplotám nižším ako 0oc a vyšším ako 60°C. Dochádza tak k poškodeniu batérie.


Výmena a nastavenie batériového packu.
Pred vybratím batérie z notebooku sa presvedčte, že či adaptér odpojený od notebooku a samotný notebook je taktiež vypnutý.


Nabíjanie batériového packu.
Aby ste nabili batériový pack musíte ho mať vložený v notebooku, alebo v špeciálnej nabíjačke. Zvoľte si nabíjací mód. Pripojte sieť.
Nabíjacie módy:
- rýchly - používa sa po vyčerpaní energie z batérie a pripojení adaptéra do siete. Batéria sa úplne nabije asi za 2 hodiny. Notebok nie je zapnutý.
- užívateľský - používa sa pri spoločnom napájaní batérie a notebooku z adaptéra pripojeného do siete. Batéria sa úplne nabije za 6 až 8 hodín. Notebook je zapnutý.
-udržiavací - používa sa pri spoločnom napájaní úplne nabitej batérii a notebooku z adaptéra pripojeného do siete. Batéria sa udržiava v úplne nabitom stave. Notebook je zapnutý. Ochraňuje batériu pred prebitím a poškodením. Batériu v noteboku Vám odporúčame úplne nabiť po zistení jej kritického stavu (pípanie, blikanie), alebo večer pred použitím na miestach,kde sa nedá pripojiť do verejnej siete. Kontrola úrovne nabitia batérie. Nízka úroveň stavu nabitia batérie sa na notebooku prejavuje opticky aj akusticky. Ak je úroveň energie batérie v notebooku nízka notebook začne varovne pípať a indikátor stavu batérie začne blikať v pravidelných intervaloch. Aktuálny stav batérie je možné presnejšie zistiť stlačením funkčnej klávesy notebooku.


Optimalizácia životnosti batérie.
Tu sa dozviete ako predĺžiť životnosť svojej batérie. Predĺženie životnosti batérie spočíva v efektívnom využívaní jej vybíjacieho a nabíjacieho cyklu. Ich dodržiavaním dosiahnete dlhú pracovnú dobu notebooku a dlhú životnosť používanej batérie. Odporúčame Vám:
- kúpiť si náhradnú batériu k notebooku
- nastaviť si uspávací (Sleep Manager) a hybernačný režim pri nepoužívaní notebooku, - používať pripojenie notebooku cez adaptér čo najviac, ako je to možné
- notebook väčšinou používať so zapojeným adaptérom a vloženou batériou. Nedochádza tak k vybíjaniu batérie.
- odpojiť zariadenia pripojené ku konektorom notebooku ak ich nepoužívate
- vybrať PC kartu zo slotu ak ju nepoužívate
- skladovať batériové packy na chladnom a suchom mieste pri teplote od 10 do 30°C. Vyššou skladovacou teplotou sa zvyšuje samovybíjacia schopnosť akumulátora.
- nabiť batériový pack maximálne 500 krát.
Ďalším nabíjaním sa znižuje životnosť batérie a skracuje pracovná doba notebooku (prostredníctvom batérie).
- starať sa o adaptér podľa Návodu na jeho používanie.