19 | 06 | 2018
Nákupný košík
Košík je prázdny
Kategórie obchodu
SPRÁVY na Váš e-mail
Prihláste sa na odber správ do Vašej emailovej schránky
Vyhľadávanie
Prihlásenie
Platobné systémy
SOFORT - jednoduchá platba s Vaším internet bankingom
Platobné systémy
Kto je on-line

Práve tu je 26 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Údržba naliatych a nabitých auto-akumulátorov.

Aby sme (až na výnimky) dosiahli bezpečnú, a čo možno najdlhšiu skladovaciu dobu u batérie uvedenej do činnosti (bez dodatočného nabíjania), mala by byt priemerná ročná teplota v sklade 15° C. Krátkodobá skladovacia teplota by nemala prekročiť 25 °C.

Manipulácia, skladovanie a dobíjanie

1. Montáž do vozidla konečného užívateľa by mala byť uskutočnená najneskôr 3 mesiace od dátumu výroby. KI'udové napätie (namerané voltmetrom na svorkách batérie bez záťaže) by malo byt vyššie než 12,4 V. V takom prípade, však vozidlo musí uskutočniť dlhú cestu a nesmie byt po montáži takejto batérie ďalej neprevádzkované.

 

 

2. Dobitie batérie sa doporučuje v prípade dlhšieho skladovania, kedy kl'udové napätie pokiesne pod 12,5 V. Dobíjanie musí byt prevádzané podľa odporučenia uvedenom v záručnom liste a pri rešpektovaní bezpečnostných predpisov (najmä je nutné nosiť ochranné okuliare) v dobre vetranej miestnosti.

 

2.1 Doporučujeme kontrolovať kl'udové napätie pri skladovaných batériách po uplynutí 3 mesiacov od dátumu výroby. V prípade, že kl'udové napätie pokleslo na menej ako 12,5 V musí byť v prípade ďalšieho skladovania batéria dobitá tak, aby dosiahla kl'udové napätie 12,7 až 12,8 V.

 

2.2 Predpísané meracie prístroje pre meranie kl'udového napätia. KI'udové napätie musí byt merané digitálnym multimetrom s presnosťou na 10 mV. Cenovo dostupné prístroje máme v ponuke. KI'udové napätie by sa malo merať pri okolitej teplote prostredia cca 20°C.

 

2.3 Doporučenie pri nabíjaní. V prípade, že kl'udové napätie je menšie ako 12,5 V musí byt batéria dobitá. Doporučený nabíjací prúd by mal byt 1/10 menovitej kapacity (napr. batéria s kapacitou 80Ah - 8A). Dobíjacia doba závisí od nasledujúcich prípadov. V prípade, že potrebujeme batériu založiť veľmi rýchlo do auta, postačuje kratšie dobíjanie, ktoré nám umožní auto naštartovať (tj. napätie 12,4 až 12,5 V). K tomu potrebujeme cca. 1 hod. Pokiaľ' batériu nabíjame opakovane, mala by batéria dosiahnuť plných znakov nabitia (vid'. 2.1).

Napr. batéria s kapacitou 44Ah, ktorá mala kl'udové napätie 12,45V bude potrebovať k úplnému dobitiu pri nabíjaní 1/10 (tj. 4,4 A cca 2,7 hod.). Potom by mala mat kl'udové napätie Uo = 12,8 V.

Starostlivosť a údržba

1. Uskladnenie a preprava

· Batérie sú naplnené elektrolytom.

· Skladujte ich vo vodorovnej polohe a zabezpečte ich proti nakláňaniu počas prepravy.

· Skladujte ich na chladnom a suchom mieste.

· Ponechajte ochranný kryt na plusovom póle.

2. Prvé použitie

· Naše batérie sú dodávané pripravené k použitiu, naplnené elektrolytom už v závode s hustotou elektrolytu 1,28 g/mi.

· Pokiaľ' pri naštartovaní nastanú problémy, dobite batériu (viz bod č. 4).

3. Inštalácia do vozidla

· Neodstraňujte ochranný kryt z plusového pólu, pokiaľ' batéria nie je nainštalovaná v automobile a vy nie ste pripravení pripojiť káble. Ochranný kryt umiestnite na starú batériu, zabránite tak prípadnému skratu.

· Očistite póly batérie spolu so spojovacími káblami.

· Pripojte najskôr plusový pól a uistite sa, či je spojenie dotiahnuté .

· Odstráňte pomocné prvky ako napr. pólové krytky, odplyňovače, svorky.

· Príslušenstvo ako napr. odplyňovacia trubička typu L a zaslepovacia zátka, je možné objednať.

· Nechajte otvorený aspoň jeden odplyňovací otvor na strane batérie, to platí aj pri preprave vyradenej batérie.

4. Nabíjanie

· Vyberte batériu z vozidla alebo odpojte káble batérie a to tak, že najskôr mínus a potom plus.

· Nabíjanie prevádzajte iba na dobre vetranom mieste.

· Používajte iba zodpovedajúce jednosmerné nabíjače.

· Spojte plusový pól batérie s plusovým vývodom nabíjačky, rovnako tak mínusový pól batérie s mínusovým vývodom nabíjačky.

· Nezapínajte nabíjačku pokiaľ' nie je batéria pripojená. Po nabíjaní najprv vypnite nabíjačku a potom odpojte batériu.

· Doporučený nabíjací prúd: 1/10 (A) kapacity batérie v (Ah).

· Prerušte proces nabíjania, pokiaľ' teplota elektrolytu dosiahne 45°C.

· Batéria je plne nabitá pokiaľ' špecifická hustota elektrolytu (iba u batérií so zátkami) a nabíjacie napätie nerastie behom 2 hodín.

· Pri batériách, kde sú zátky, preverte hladinu elektrolytu, prípadne doplňte destilovanou vodu. V žiadnom prípade nedoplňujte elektrolyt alebo kyselinu sírovú.

 
5. Údržba

· Udržujte batériu čistú a suchú .

· Pravidelne kontrolujte úroveň elektrolytu a doplňujte destilovanou vodu (iba pri batériách so zátkami). V prípade vysokej spotreby vody, nechajte prekontroloval' dobíjaciu sústavu Vášho auta v odbornom servise!*

· Nepoužívajte žiadne tzv. batériové či elektrolytov prísady!

· Batériu dobite vtedy, keď' nie je možné naštartovať prip. pri dlhšom odstavení.

· Pri náhrade prip. výmene zátok (iba pri batériách so zátkami), použite zátky rovnakého typu!

6. Pomoc pri štartovaní

· Používajte iba štartovacie káble DIN 72553 a postupujte podľa návodu k ich použitiu.

· Použite iba batériu s rovnakým napätím.

· Vypnite obidva motory.

· Prepojte najskôr plusové póly medzi sebou, potom pripojte kábel k mínusovému pólu pomocnej batérie.

· Následne pripevnite druhý koniec kábla k neizolovanej kovovej časti vo vozidle s vybitou batériou - ďalej od batérie (postupujte podľa návodu od výrobcu).

· Naštartujte vozidlo s nabitou batériou, potom štartujte motor vo vozidle s vybitou batériou max. na 15 sekúnd.

· Štartovacie káble odpájajte v opačnom poradí.

7. Uskladnenie batérie

· Batériu nabite a uložte na chladnom a suchom mieste, alebo odpojte záporný pól, pokiaľ' budete batériu skladovať vo vozidle.

· Kontrolujte stav nabitia v pravidelných intervaloch a pokiaľ' je to potrebné, batériu dobite (viz bod č. 4).

* POZNÁMKA:

V dôsledku podstatného zníženia spotreby vody pri uzavretých batériách nie je možné, ale ani nevyhnutné kontrolovať hustotu elektrolytu, prípadne doplňovať destilova­nou vodu.